herbs 1140763 1280
Rozwój

Babka lancetowata

(Plantago lanceolata L., rodz. Plantaginaceae) Jest to roślina wieloletnia z rozetką lancetowatych, przyziemnych liści, mogących osiągnąć do 50 cm. Różowobrunatne kwiaty są niewielkie, zebrane w kłos, osadzone na łodyżce wyrastającej z rozetki liści. Babka lancetowata pospolicie występuje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Surowcem dostarczanym przez roślinę są liście. Zbiera się je w czasie kwitnienia […]

oregano 2662890 1280
Rozwój

Tymianek pospolity

Jest to roślina dorastająca do 30, czasem 50 cm wysokości, o pokroju krzewiastym. Pędy ma mocno rozgałęzione, pokryte szarozielonymi, mocno pachnącymi listkami. Kwiaty ma białe lub blado różowe, niewielkie i zebrane w kwiatostany. Obecnie tymianek uprawiany jest w całej Europie. Wywędrował również do Ameryki Północnej i północnej Afryki. Jest rośliną miododajną. Surowcem dostarczanym przez roślinę […]

jogging 2343558 1280 1
Rozwój

Aktywnością po oddech

Spe­cja­li­ści oce­niają, że 8 na 10 ast­ma­ty­ków nie dba wystar­cza­jąco o swoja kon­dy­cje fizyczną (www.asthma.org.uk). Nie­jed­no­krot­nie jest to spo­wo­do­wane oba­wami o wywo­ła­nie ataku astmy przez ćwi­cze­nia. Temu nie­po­żą­da­nemu efek­towi można jed­nak zapo­bie­gać (patrz: ramka), a w efek­cie regu­larne ćwi­cze­nia przy­no­szą korzyść nie tylko poprzez popra­wie­nie ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej, ale także poprzez zmniej­sze­nie uciąż­li­wo­ści astmy. Wyniki badań kli­nicz­nych oce­nia­ją­cych wpływ ćwi­czeń […]