smoked cigarettes in ashtray
Zdrowie

Rak krtani


Rak krtani jest chorobą dotykającą głównie mężczyzn. Nie bez znaczenia jest także wiek, gdyż zapadają na niego zazwyczaj ludzie po sześćdziesiątym roku życia. Przyczyn raka krtani, jak zresztą większości chorób nowotworowych, może być wiele, lecz do czynników sprzyjających jego rozwojowi zalicza się m.in. przewlekłe zapalenie krtani. Uważa się również, że dym tytoniowy podwyższa ryzyko zachorowania na raka krtani.

Do typowych objawów raka krtani należy utrzymująca się przez dłuży okres czasu chrypa. Dlatego też istotnym jest aby jeśli utrzymuję się ona przez okres trzech tygodni koniecznie zgłosić się po poradę lekarską. Niekoniecznie musi ona być objawem raka krtani, i w większości przypadków nie będzie. Może natomiast świadczyć o chorobie krtani jak choćby przewlekłym zapaleniu krtani.
Inne objawy raka krtani to guz pojawiający się na szyi, ból gardła, uciążliwy i długotrwały kaszel, nieświeży oddech oraz uczucie bólu ucha.

Rak krtani – leczenie

Do leczenie raka krtani stosuje się następujące podejścia terapeutyczne:

  • radioterapia,
  • interwencja chirurgiczna,
  • chemioterapia.

Skuteczność leczenia jest ściśle skorelowana z tym jak wcześnie wykryto raka. Ponad 90% przypadków wcześnie rozpoznanego raka krtani jest w pełni wyleczalna.

Rate this post